Kuka ja mistä kirjoitetaan?

Muokkaus 31.12.2015: Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä on toistaiseksi lopetettu. Sari Salminen jatkaa kirjoittamista eläinten hyvinvointiasioista blogissa osoitteessa elikoista.com

Olen eläinsuojeluasiamies Sari Salminen. Aiemmin o
len toiminut pieneläinlääkärinä eläinsuojeluyhdistyksessä, eläinsuojelusäädösten valmistelijana maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) sekä eläinsuojelun valvonnan ohjaajana Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Blogissa kirjoitan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä asioista. Ajatuksena on herättää keskustelua sekä edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät löydät sivun alalaidasta.

maanantai 16. joulukuuta 2013

Kokeillaan eläimillä

Lähes 25 vuotta sitten olen viimeksi ollut lähemmin tekemisissä koe-eläinten tai niihin suoraan liittyvien asioiden kanssa. Silloin loppui koe-eläinten hoitajan työsuhteeni Viikin koetilan navetassa sonnien ja pässien parissa. Koe-eläinten suojelun lainsäädäntö on aina kuulunut jollekin muulle ja Eviran tehtäviin ei kuulunut tämän lain valvonnan ohjaus lainkaan. Olikin erittäin mielenkiintoista lähteä tutustumaan uuteen aihealueeseen, jossa tulikin juuri elokuussa voimaan uusi lainsäädäntö.

Hiiri on yleisin koe-eläin, mutta tässä kuvassa on gerbiili.

Eikö koe-eläimiä enää ole?
Koe-eläimiä on edelleen olemassa, mutta lainsäädännössä koe-eläin on nykyään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävä eläin. Nimitys on hieman hämmentävä, vaikka toisaalta se kuvaa tarkemmin näiden eläinten käyttötarkoituksen. Myöskään eläinkoetta ei enää lainsäädännössä mainita nimellä, vaan on olemassa hanke, johon kuuluu vähintään yksi toimenpide, jossa käytetään eläintä.

Ella - Eläinkoelautakunta on muuttunut hankelupalautakunnaksi ja Valtioneuvosto on asettanut sen 15.10.2013 - 14.10.2018 väliseksi ajaksi.  Euroopan Unionissa pyritään jatkuvasti avoimempaan tiedonkulkuun eri asioissa. Niinpä kaikista luvan saaneista hankkeista laaditaan yleistajuinen tiivistelmä, joka julkaistaan lupalautakunnan sivuilla. Joistakin hankkeista tehdään lisäksi julkinen takautuva arviointi. Näin jokaisella halukkaalla on mahdollisuus seurata, millaista toimintaa Suomessa tällä sektorilla on menossa.

Paljonko eläimiä sitten käytetään?
Ellan sivuilta löytyvät tilastot Suomessa kokeisiin käytetyistä eläimistä. Eläinkokeeksi on laskettu ne toimet, joissa eläimelle on tutkimustarkoituksessa aiheutettu vähintään neulanpistoon verrattavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. Uuden lainsäädännön myötä saamme toivottavasti jo ensi vuonna kaipaamiani tilastoja siitä, paljonko eläimiä on käytetty minkäkin vakavuusluokan kokeisiin eli toimenpiteisiin. Muokkaus 17.12.2013 Uusi tilastointi alkaa vasta 2014 alusta, joten uudentyyppiset tilastot saadaan 2015.

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta
Koe-eläinten eli tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta on uusin eläinten hyvinvointiin liittyvä neuvottelukunta. Se aloitti työnsä marraskuun lopulla. Sen tehtävänä on muun muassa seurata ja edistää 3R:n (Replacement, Reduction, Refinement) periaatteita, jotka tarkoittavat eläinten käytön korvaamista, käytettävien eläinten vähentämistä ja menetelmien parantamista. Neuvottelukunta on asetettu samalle ajanjaksolle kuin hankelupalautakuntakin eli 14.10.2018 asti.