Kuka ja mistä kirjoitetaan?

Muokkaus 31.12.2015: Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä on toistaiseksi lopetettu. Sari Salminen jatkaa kirjoittamista eläinten hyvinvointiasioista blogissa osoitteessa elikoista.com

Olen eläinsuojeluasiamies Sari Salminen. Aiemmin o
len toiminut pieneläinlääkärinä eläinsuojeluyhdistyksessä, eläinsuojelusäädösten valmistelijana maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) sekä eläinsuojelun valvonnan ohjaajana Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Blogissa kirjoitan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä asioista. Ajatuksena on herättää keskustelua sekä edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät löydät sivun alalaidasta.

perjantai 24. tammikuuta 2014

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa

Olen ollut tämän viikon henkilökierrossa lapsiasiavaltuutetun toimistossa Jyväskylässä. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät vastaavat suurelta osin lapsiasiavaltuutetun tehtäviä ja ainoastaan tehtävän kohteena oleva taho on eri. Lapsiasiavaltuutettuna on alusta alkaen toiminut Maria Kaisa Aula. Lapsiasiavaltuutetun toimistolla asustelee työntekijöiden lisäksi myös Sisu-niminen pehmokissa, joka kiertää kouluissa eri puolilla Suomea "juttelemassa" lasten kanssa heidän oikeuksistaan.

Eläinsuojeluasiamies ja lapsiasiavaltuutettu ovat ainoita erityisvaltuutettuja tai -asiamiehiä, joiden tehtävänkuvaan ei kuulu yksittäistapausten hoitaminen tai niihin kannanottaminen. Eivätkä he tai heidän toimistonsa tee valvontatyötä omalla sektorillaan. Kansalaisten yhteydenotot ja niiden työllistävyys ovat keskusteluttaneet paljon viime aikoina nimenomaan lapsiasiavaltuutetun työn osalta. Ne ovat tärkeitä tiedon saamisen kannalta, vaikkei niissä esiin tuotujen asioiden ratkaiseminen kuulukaan valtuutetun toimiston tehtäviin.

Lapsen ja hevosen kohtaaminen

Lapsiasiavaltuutettu on lapsen äänen vahvistaja ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Eläinsuojeluasiamies taas puhuu eläinten puolesta ja edistää eläinten hyvinvointia yhteiskunnassa. Tärkeinä keinoina toimivat päättäjiin vaikuttaminen ja tiedon jakaminen.

Oli todella mukavaa tutustua lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökuntaan, joka on ryhmä työhönsä sitoutuneita ja työstään kiinnostuneita ja innostuneita ihmisiä. Lasten oikeuksien tiedottamisen ja vaikuttamisen työkenttä on myös todella laaja. Olin todella vaikuttunut heidän aikaansaannoksistaan ja sain muun muassa osallistua viime metreillä olevan lasten hyvinvointi-indikaattoreiden raportin läpikäymiseen. Se oli erittäin mielenkiintoista.

Koen, että vierailuni lapsiasiavaltuutetun toimistossa antoi minulle paljon. Sain monia vinkkejä oman tehtäväni hoitamiseen niin vaikuttamisen kuin viestinnän osalta. Ajatuksia herätti myös se, miten voisi hyödyntää resursseja toimiston ulkopuoleltakin. Yhteistyötahojen kartoittaminen jatkuu omalta osaltani.

Kiitos, että sain tutustua teihin ja työhönne Maria Kaisa, Raija, Pirkko-Liisa, Merike, Terhi, Kaisa ja Satu!

3.2.2014 Lisätty linkki Lasten sivuille, josta löytyy haastatteluni.

keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Mitä tuli tehtyä?

Vuoden vaihtuessa on hyvä tehdä tiliä siitä, mitä olen tehnyt tähän mennessä ja mitä suunnitelmia on jatkossa. Reilussa neljässä kuukaudessa ehti tapahtua monenlaista ja ehdin istua useassa kokouksessa ja seminaarissa. Työ on ollut juuri niin mielenkiintoista ja vaihtelevaa kuin osasin odottaakin.

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävien esittelytaulu


Haastatteluja ja esiintymisiä
Annoin 14 haastattelua eri lehtiin ja nettisivuille. Pari kertaa sain ääneni kuuluviin myös radiossa. Luentoja ja tehtäväni esittelyjä kävin pitämässä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) esittelytilaisuudessa, ministeri Koskisen toimittajatapaamisessa, Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistyksen seminaarissa ja viranomaisten eläinsuojelupäivässä. Lisäksi aikatauluuni mahtui reilut kymmenen sidosryhmätapaamista. Turkiseläinten hyvinvoinnista pidin keskustelutilaisuuden marraskuun alussa tuottajajärjestön, tutkijoiden, viranomaisten ja eläinsuojelujärjestöjen kesken.

Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin neuvottelukuntien puolen kymmenen kokouksen lisäksi osallistuin kumpaankin eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen ohjausryhmän kokoukseen. Myös MMM:n turkiseläinten suojelua koskevaa asetusta valmistelevan ryhmän kokous oli juuri joulun alla. Lisäksi osallistuin muutamiin eläinalan seminaareihin kuten lypsykarjatilojen toiminnallisuus, sikojen tonkimis- ja tutkimismateriaali, ETT:n sikavan 10-vuotisseminaari ja sikojen welfare quality -pilotointi Suomessa. Blogitekstejä aloin kirjoitella eläinten päivästä alkaen ja Twitterin käyttöä on myös opeteltu.

Tällä tahdilla ehdin onneksi keskittyä myös tehtävään sisäänpääsemiseen ja puida graafikko Minna Paanasen kanssa eläinsuojeluasiamiehen logoa, blogin ulkoasua ja esittelykorttia sekä -taulua. Taulu oli esillä ensimmäisen kerran Metsämessuilla, kun olin tavattavissa MMM:n osastolla.

Nykyinen työhuoneeni

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus
Eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen vaikuttaminen on tämän vuoden tärkeimpiä tehtäviäni. Eläinsuojelulakia valmistelevan työryhmän odotetaan saavan hallituksen esitys laiksi lausunnoille vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoite on erittäin kunnianhimoinen ja edellyttää, ettei erityisiä ongelmakohtia tule. Nyt on hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuuden eläinten suojelu on Suomessa. Ministeriön sivuilta voi jatkuvasti kuka tahansa antaa ehdotuksia lakivalmisteluun ja kaikki halukkaat voivat lausua mielipiteensä, kun lakiehdotus on valmiina ja lausuntokierroksella.

Yhtenä valmisteluun vaikuttavana asiana on kysymys siitä, mikä on eläimen asema ja arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestän loppukeväästä neuvottelukuntien sihteerien kanssa neuvottelukuntien yhteisen seminaarin aiheesta. Toivon, että seminaarin innoittamana neuvottelukunnat tarttuisivat tähän kysymykseen ja ottaisivat kantaa, miten ne näkevät tämän perustavaa laatua olevan asian.

Mitäs muuta?
Kaikkien neuvottelukuntien työ jatkuu ja odotan niiden työn etenemistä mielenkiinnolla. Tuotantoeläinten sekä seura- ja harrastuseläinten osalta käydään läpi eri eläinlajien olennaisia käyttäytymistarpeita lain valmistelua varten. Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta pitää toisen kokouksensa helmikuulla.

Olen sopinut alkuvuodelle useita luentoja ja tapaamisia. Lisäksi olen viikon ajan tammikuussa tutustumassa lapsiasiavaltuutetun toimistoon ja siihen, miten he hoitavat omaa tehtäväkenttäänsä. Jatkan blogin kirjoittamista ja tviittailemista sekä pyrin kirjoittamaan vieras kynä -kirjoituksia eri lehtiin. Olen tavattavissa ainakin heinäkuun alussa OKRA-maatalousnäyttelyssä, jos haluat tulla kasvotusten juttelemaan eläinten hyvinvoinnista.

Elokuussa minut kuvasi EHK:n tiedottaja Tiina Kauppinen


Muutin tällä viikolla samalle käytävälle Eläinten hyvinvointikeskuksen EHK:n kanssa, mikä mahdollistaa yhteistyömme jatkumisen aiempaakin tehokkaammin. Tästä on hyvä jatkaa.