Kuka ja mistä kirjoitetaan?

Muokkaus 31.12.2015: Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä on toistaiseksi lopetettu. Sari Salminen jatkaa kirjoittamista eläinten hyvinvointiasioista blogissa osoitteessa elikoista.com

Olen eläinsuojeluasiamies Sari Salminen. Aiemmin o
len toiminut pieneläinlääkärinä eläinsuojeluyhdistyksessä, eläinsuojelusäädösten valmistelijana maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) sekä eläinsuojelun valvonnan ohjaajana Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Blogissa kirjoitan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä asioista. Ajatuksena on herättää keskustelua sekä edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät löydät sivun alalaidasta.

sunnuntai 19. lokakuuta 2014

Eläinsuojelulain rikkomisista


Eläinsuojeluasiamiehen toimiston henkilömäärä on kaksinkertaistunut, kun sain opiskelijaharjoittelijan seurakseni lokakuun alusta vuoden loppuun. Harjoittelija Satu Määttänen kokosi pyynnöstäni eläinsuojelulainsäädännön rikkomiseen liittyvää lainsäädäntöä ja eläinsuojelurikoksista annettuja tuomioita blogiin luettavaksenne.

Eläimiä kaltoin kohdellut ihminen voidaan rikoslain mukaan tuomita eläinsuojelurikokseen, lievään eläinsuojelurikokseen tai törkeään eläinsuojelurikokseen.

Eläinsuojelusta säädetyt tuomiot

Eläinsuojelurikos
Eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta kohtelee eläintä julmasti esimerkiksi pahoinpitelemällä, liiallisella rasittamisella, jättämällä vaille tarpeellista hoitoa tai muutoin tarpeetonta kärsimystä aiheuttaen. Eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai maksimissaan kaksi vuotta vankeutta. 

Lievä eläinsuojelurikos
Jos eläinsuojelurikoksen aiheuttama kärsimys eläimelle tai muut rikokseen liittyvät seikat katsotaan kokonaisuutena vähäiseksi, tuomitaan tekijä lievästä eläinsuojelurikoksesta.  Lievän eläinsuojelurikoksen rangaistuksena on aina sakko.

Törkeä eläinsuojelurikos
Alkuvuodesta 2011 rikoslakiin lisättiin säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Rikos katsotaan törkeäksi mikäli se tehdään erityisen raa’alla tavalla, rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä, rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai jos rikos on muutoin kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeään eläinsuojelurikokseen syyllistynyt tuomitaan aina vankeuteen, vähintään neljäksi kuukaudeksi ja maksimissaan neljäksi vuodeksi ja lisäksi tekijälle määrätään pääsääntöisesti eläintenpitokielto.

Eläinsuojelu- ja eläinkuljetusrikkomus
Jos eläimeen kohdistuva lainvastainen toiminta on tahatonta tai se ei muutoin täytä eläinsuojelurikoksen tunnuspiirteitä, voidaan tekijä tuomita sakkoon eläinsuojelurikkomuksesta. Vastaavasti, jos toiminta koskee eläinten kuljetusta, voidaan tuomio antaa eläinkuljetusrikkomuksesta.


Tuomioiden jakautuminen
Vuosien 2005 - 2012 aikana Suomessa annettiin tuomio yhteensä 869 eläinsuojelurikoksesta, keskimäärin yli sadasta rikoksesta vuosittain. Valtaosa (n. 90 %) oli "tavallisia" eläinsuojelurikoksia ja noin kymmenesosa lieviä eläinsuojelurikoksia. Samojen vuosien aikana eläinsuojelurikkomuksia on kirjattu 206 tapausta ja eläinkuljetusrikkomuksia seitsemän tapausta.

Törkeään eläinsuojelurikokseen on voitu tuomita alkuvuodesta 2011 lähtien. Vuosina 2011 ja 2012 vain neljä henkilöä tuomittiin törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Samana aikana tuomioita on annettu 219 eläinsuojelurikoksesta ja 25 lievästä eläinsuojelurikoksesta. Törkeiden eläinsuojelurikosten osuus on siis noin kaksi prosenttia kaikista eläinsuojelurikoksista.

Yleisin rangaistus eläinsuojelurikoksista on sakko (83 % kaikista tapauksista vuosien 2005 - 2012 aikana). Muita tuomioita eläinsuojelurikoksista olivat pelkkä ehdollinen vankeus (11 %), ehdollinen vankeus ja oheissakko (2 %), yhdyskuntapalvelu (1 %) sekä ehdoton vankeus (1 %). Noin kaksi prosenttia eläinsuojelurikoksiin syyllistyneistä jätettiin kokonaan tuomitsematta. Eläinsuojelu- ja eläinkuljetusrikkomuksiin syyllistyneistä suurempi osa, noin 10 prosenttia, jätettiin kokonaan tuomitsematta ja loput tuomittiin sakkoon.

Lievään eläinsuojelurikokseen tuomittujen päiväsakkojen kokonaismäärä oli keskimäärin 240 euroa. Tavalliseen eläinsuojelurikokseen tuomittujen sakkojen kokonaismäärä oli keskimäärin kaksinkertainen, lähes 500 €, riippumatta siitä oliko tuomiona pelkkä sakko vai ehdollinen vankeus ja oheissakko. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomituille ei määrätty sakkoja lainkaan, vaan kaikissa neljässä tapauksessa tuomiona oli ehdollinen vankeus.

Eläinsuojelurikkomukseen syyllistyneiden sakkorangaistus oli keskimäärin noin 300 euroa, eli suurempi kuin lievään eläinsuojelurikoksiin syyllistyneiden sakkorangaistus. Tämä on seurausta muutamista hyvin suurista sakkorangasituksista, sillä tarkasteltaessa kokonaissakon mediaania ovat lievän eläinsuojelurikoksen (noin 170 €) ja eläinsuojelurikkomuksen (noin 160 €) sakkorangaistukset lähes samansuuruiset. Eläinkuljetusrikkomuksen keskimääräinen sakkorangaistus oli 120 euroa.

Lähteet:
www.tilastokeskus.fi

Teksti: Satu Määttänen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti