Kuka ja mistä kirjoitetaan?

Muokkaus 31.12.2015: Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä on toistaiseksi lopetettu. Sari Salminen jatkaa kirjoittamista eläinten hyvinvointiasioista blogissa osoitteessa elikoista.com

Olen eläinsuojeluasiamies Sari Salminen. Aiemmin o
len toiminut pieneläinlääkärinä eläinsuojeluyhdistyksessä, eläinsuojelusäädösten valmistelijana maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) sekä eläinsuojelun valvonnan ohjaajana Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Blogissa kirjoitan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä asioista. Ajatuksena on herättää keskustelua sekä edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät löydät sivun alalaidasta.

maanantai 4. toukokuuta 2015

Eläinten olennaiset käyttäytymistarpeet

Lähes kaikilla ihmisillä on jokin näkemys siitä, mitä eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan. On aina yhtä hämmentävää huomata, kuinka paljon tämä näkemys voi vaihdella eri ihmisten välillä. Koska näkemykset eläinten hyvinvoinnistakin vaihtelevat, on eroja myös siinä, miten eläinten olennaiset käyttäytymistarpeet ymmärretään.

Miksi olennaiset käyttäytymistarpeet ovat juuri nyt olennaisia? 
Uudistuvaan eläinsuojelulakiin on suunniteltu kirjattavan, että eläimellä on oltava mahdollisuus olennaisten käyttäytymistarpeidensa tyydyttämiseen. Sekä tuotantoeläinten että seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta määrittelivät, mitkä ovat eri eläinlajien olennaisimmat käyttäytymistarpeet. Nämä käyttäytymistarpeet tai -piirteet tulevat olemaan uudistettavan eläinsuojelulain pohjana. Käyttäytymistarpeita on käsitelty myös Eläinten hyvinvointikeskuksen blogissa syksyllä 2014.

Kissan ravinnonhankinta sisältää saalistuskäyttäytymistä


Mikä on käyttäytymistarve?
Käyttäytymistarpeilla tarkoitetaan eläimen käyttäytymistä tai toimintaa, joka on välttämätöntä eläimen normaalille kehittymiselle sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle. Käyttäytyminen tai toiminta itsessään on eläimen hyvinvoinnille tärkeää, toiminnan lopputuloksesta riippumatta. Esimerkiksi lemmikkikissalla on tarve harjoittaa saalistuskäyttäytymistä, vaikkapa leikkimisen avulla, riippumatta siitä, että kissa ruokitaan päivittäin tai että kissa ei voi syödä lelusaalistaan.

Käyttäytymistarpeet kumpuavat eläimen motivaatiosta toimia tietyllä tavalla. Motivaation ansiosta eläin käyttäytyy tavalla, joka ylläpitää ja edistää sen terveyttä, kehon tasapainoa sekä sosiaalisia suhteita. Motivaatiota säätelevät tai sen voi laukaista joko ulkoiset tai sisäiset tekijät. Ulkoinen tekijä voi olla esimerkiksi havaittu peto, joka laukaisee tarpeen välttää petoa tai ympäristön lämpötila, joka aiheuttaa tarpeen lämmönsäätelyyn. Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi tarve ravinnonhankintaan sekä jälkeläisten hoitoon.

Käyttäytymistarpeet ja hyvinvointi
Jos eläin ei pääse toteuttamaan sille tärkeitä käyttäytymistarpeita se voi turhautua ja stressaantua tai sille voi aiheutua terveydellisiä ongelmia taikka fysiologisia muutoksia. Tyydyttämättä jääneet käyttäytymistarpeet aiheuttavat usein myös eläimen ja ihmisenkin kannalta haitallisia käyttäytymismuutoksia. Olennaisten käyttäytymistarpeiden estäminen alentaa siis huomattavasti eläinten hyvinvoinnin tasoa ja altistaa eläimen kärsimykselle. Käyttäytymistarpeet liittyvät usein toisiinsa eikä aina ole välttämättä helppoa erottaa, mistä käyttäytymispiirteestä on kyse.

Rottien lepoon ja uneen liittyy sosiaalista käyttäytymistä

Käyttäytymistarpeiden tutkiminen
Tärkeiden käyttäytymistarpeiden ymmärtämiseksi ja selvittämiseksi ensisijaisen tärkeää on eläimen biologian tuntemus. Eläimille tärkeitä käyttäytymistarpeita voidaan myös tutkia erilaisin koejärjestelyin ja tutkimustieto eläinten käyttäytymispiirteistä onkin lisääntynyt jatkuvasti.

Neuvottelukuntien listaamat eläinten hyvinvoinnille olennaiset käyttäytymistarpeet ovat:
 • liikkuminen 
 • ravinnonhankinta
 • lepo ja uni
 • sosiaalinen käyttäytyminen
 • kehonhoito
 • lämmönsäätely
 • tutkiminen ja ympäristön tarkkailu
 • leikkiminen
 • lisääntyminen ja jälkeläisten hoito 

Teksti: Sari Salminen ja Satu Määttänen
Kissakuva: Johanna Tunkkari
Lemmikkirottakuva: MMM:n kuva-arkisto

3 kommenttia:

 1. Minua huolestuttaa tuo lisääntyminen perustarpeessa. Tarkoittaako se, että joakisen kissan pitää saada lisääntyä. Joku tulkitsee sen vielä niin...

  VastaaPoista
 2. "Käyttäytymistarpeilla tarkoitetaan eläimen käyttäytymistä tai toimintaa, joka on välttämätöntä eläimen normaalille kehittymiselle sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle. Käyttäytyminen tai toiminta itsessään on eläimen hyvinvoinnille tärkeää, toiminnan lopputuloksesta riippumatta."

  Olisiko hyvä lisäys eläimen käyttäytymistarpeisiin, että eläin saisi elää niin kauan kuin se on terve ja pystyy nauttimaan elämästään? Jos eläin tapetaan jostakin ei eläimen kannalta välttämättömästä syystä, niin kaikki nämä tarpeet evätään eläimeltä:

  liikkuminen
  ravinnonhankinta
  lepo ja uni
  sosiaalinen käyttäytyminen
  kehonhoito
  lämmönsäätely
  tutkiminen ja ympäristön tarkkailu
  leikkiminen
  lisääntyminen ja jälkeläisten hoito

  Olisin kyllä iloinen jos edes jälkeläisten hoito saataisiin välttämättömäksi vaatimukseksi tuotannossa. Ja se että eläintä ei tapettaisi nuorena tai syötettäisi sille luontaisesti sopimattomalla ruualla. Monia muitakin asioita on jotka ei toteudu.

  VastaaPoista
 3. Kiitos kommenteistanne!

  Lisääntymiskäyttäytymisestä keskusteltiin neuvottelukunnissakin. Vaikka tarve lisääntymiskäyttäytymiseen onkin yksi olennaisista käyttäytymistarpeista, ei se kuitenkaan tarkoita, että jokaisen eläimen on annettava lisääntyä. Lisääntymiseen liittyy muutakin käyttäytymistä kuin itse poikasen saaminen.

  Monet olennaisista käyttäytymistarpeista liittyvät eläimen hengissäpysymiseen. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan käsitelty asian eettistä näkökulmaa eläimen oikeudesta elää, vaan keskitytty niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä eläimelle käyttäytymisen näkökulmasta. Olennaiset käyttäytymistarpeet ovat yksi osa eläinten hyvinvointia ja vaikuttavat eläimen kokemukseen sen mielen ja kehon hyvinvoinnista.

  VastaaPoista