Kuka ja mistä kirjoitetaan?

Muokkaus 31.12.2015: Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä on toistaiseksi lopetettu. Sari Salminen jatkaa kirjoittamista eläinten hyvinvointiasioista blogissa osoitteessa elikoista.com

Olen eläinsuojeluasiamies Sari Salminen. Aiemmin o
len toiminut pieneläinlääkärinä eläinsuojeluyhdistyksessä, eläinsuojelusäädösten valmistelijana maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) sekä eläinsuojelun valvonnan ohjaajana Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Blogissa kirjoitan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä asioista. Ajatuksena on herättää keskustelua sekä edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät löydät sivun alalaidasta.

tiistai 4. marraskuuta 2014

Avoin eläinsuojelulain valmistelu jatkuttavaEläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän ja ohjausryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Kuitenkin on ollut jo pitkään selvää, ettei lakiehdotusta saada valmiiksi siihen mennessä. Monta laajaa asiaa ja aihekokonaisuutta on käsittelemättä ja päättämättä.

Kun eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen on ryhdytty, on tärkeää, että työ tehdään kunnolla ja eri tahojen näkökulmat huomioidaan. Mitään syytä hosumiseen ei ole, sillä uudistettu laki tulee olemaan käytössä vuosikymmeniä. Eläinten parasta ei saavuteta sillä, että työn tärkeimpänä tavoitteena on edetä vauhdikkaasti loppuun.

Uuden lain sisällössä on osattava pohtia asioita myös tulevaisuuden kannalta. Ratkaisuja ei voida tehdä vain tämänhetkisen tilanteen pohjalta. Jos jollakin eläinten pidon alalla on tällä hetkellä vaikeuksia, ne eivät voi olla eläinten hyvinvoinnin pitkän tähtäimen parantamisen esteenä.

Laajapohjainen valmistelu oleellista
Eläinsuojelulain valmistelussa on pyritty laajaan sidosryhmien kuulemiseen ja osallistamiseen sekä erityiseen avoimuuteen. Valmistelevien virkamiesten työtä on näin ollen ollut ohjaamassa ja tukemassa useita eri tahoja.

Useat lakiuudistusta varten tehtävät selvitykset ovat valmistuneet ja osa valmistuu vasta tämän syksyn aikana. Tämä tarkoittaa, että pykäläehdotusten laatiminen on näiden selvitettävien asioiden osalta vielä kesken.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen ohjausryhmän on tarkoitus linjata lain suuntaa periaatteellisten asioiden osalta. Lokakuun loppuun mennessä on linjattu vasta lain soveltamisalaa, tarkoitusta ja yleisiä periaatteita sekä viimeisimmässä kokouksessa löytöeläinten hoitoa ja kuljetusta koskevia asioita.

Käsittelemättä on runsaasti laajoja ja merkittäviä asiakokonaisuuksia. Tällaisia ovat muun muassa eläinten jalostaminen ja eläinten liikkumisen vapaus. Eläinten ulkokasvatus, juomaveden saanti, ravinto, erilaiset eläimille tehtävät toimenpiteet, eläinkilpailut, hoito, kohtelu, sosiaalisten tarpeiden tyydyttäminen, pitopaikan puhtaus ja turvallisuus ovat myös suuria vielä käsittelemättömiä asiakokonaisuuksia.

Ohjausryhmän lisäksi on lainvalmistelijoiden käytettävissä ollut työryhmä, jonka jäsenten asiantuntemus eläimistä ja eläinsuojelusta on varmasti tuonut laajaa näkemystä valmisteluun. Työryhmän työskentelyyn on vasta tänä vuonna kutsuttu eläinten hyvinvointitutkija antamaan oman panoksensa eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.

Maa- ja metsätalousministeri toteaa 14.10.2014 annetussa tiedotteessa, että lakiesitys voidaan viimeistellä ministeriössä virkatyönä, kun ohjausryhmä on vuoden loppuun mennessä saanut suuret linjaukset tehtyä.

Ohjausryhmän jäsenenä kummastelen kovasti tällaista päätöstä. Ohjausryhmällä on kolme kokousta tänä vuonna eikä ole millään mahdollista, että linjauksia edes kaikkien tärkeimpien asioiden osalta ehditään tehdä näissä kokouksissa.

Lain valmistelun jatkaminen pelkästään virkamiestyönä on lyhytnäköistä eikä palvele eläinten eikä yhteiskunnan etua.

Lain lähtökohtaa halutaan muuttaa eläinten kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta suojelemisesta eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän vuoksi on oleellista, että valmistelutyö tehdään erilaisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä hyödyntäen. Tämän toteutumiseksi tulisi työryhmän ja ohjausryhmän työaikaa jatkaa vuoden vaihteen jälkeen.

Aiheeseen on ottanut kantaa myös Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti