Kuka ja mistä kirjoitetaan?

Muokkaus 31.12.2015: Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä on toistaiseksi lopetettu. Sari Salminen jatkaa kirjoittamista eläinten hyvinvointiasioista blogissa osoitteessa elikoista.com

Olen eläinsuojeluasiamies Sari Salminen. Aiemmin o
len toiminut pieneläinlääkärinä eläinsuojeluyhdistyksessä, eläinsuojelusäädösten valmistelijana maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) sekä eläinsuojelun valvonnan ohjaajana Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Blogissa kirjoitan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä asioista. Ajatuksena on herättää keskustelua sekä edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät löydät sivun alalaidasta.

torstai 20. marraskuuta 2014

Kenelle ilmoitan kaltoinkohdellusta eläimestä?


Keneen olla yhteydessä, jos havaitsee tai epäilee eläimen kaltoin kohtelua? Kannattavinta on tehdä eläinsuojeluilmoitus suoraan oman kunnan virkaeläinlääkärille, eli kunnaneläinlääkärille tai valvontaeläinlääkärille. Ilmoituksen voi tehdä myös kunnan terveystarkastajalle. Virkaeläinlääkärit ja terveystarkastajat työskentelevät usein vain virka-aikoina, joten muina aikoina eläinsuojeluilmoitus kannattaa tehdä poliisille.

Vaikka ilmoituksen tekisi omalla nimellään, eivät eläinsuojeluviranomaiset yleensä luovuta ilmoituksen tekijän henkilötietoja tarkastuksen kohteelle. 

Kuvan rotat eivät liity juttuun.

Eläinsuojeluviranomaisten yhteystietojen löytyminen
Eläinsuojeluilmoituksen tekeminen on kuitenkin paikoitellen helpommin sanottu kuin tehty. Etsittäessä internetistä Suomen suurimpien kuntien ja kaupunkien eläinsuojeluviranomaisten yhteystietoja, tulee esiin, että eri kuntien tietojen välillä on valtavasti eroja. Toisten sivuilla yhteystiedot löytyvät helposti ja niillä on paljon tietoa eläinsuojeluilmoituksen tekemisestä.

Joidenkin kuntien nettisivuilta on hyvin vaikeaa löytää edes eläinsuojeluviranomaisten yhteystietoja. Yhteystietojen löytyminen edellyttää navigointia ensiksi terveyspalveluiden ja sen jälkeen monen muun linkin kautta lopuksi eläinlääkintään tai eläinsuojeluun. Kuinka moni kansalainen osaa etsiä eläinsuojeluviranomaisten yhteystietoja terveyspalveluista? Hakutoiminto pitäisi olla kunnossa.

Osassa tapauksista kunnan nettisivuilta löytyi helposti eläinsuojeluviranomaisten yhteystiedot ja mahdollisesti lyhyt maininta, että kyseisen virkamiehen tehtäviin kuuluu ”eläinsuojeluasiat” ja ”eläinsuojeluvalvonta”. Näissä tapauksissa olisi mukavaa olla vielä lisää tietoa yleisesti eläinsuojeluasioista ja -valvonnasta.

Muutaman kunnan nettisivuilla oli ohjeistus ja linkki eläinsuojeluilmoituksen tekemiseen eläinsuojeluyhdistykseen. Tämä on erittäin kummallista, sillä jokaisen kunnan tulee ensisijaisesti tarjota eläinsuojeluviranomaisten yhteystiedot. Vain viranomainen voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos eläinten pidossa havaitaan puutteita. Ei ole oikein, että viranomainen siirtää omia töitään vapaaehtoisten tehtäväksi.

Kuvan kissa ei liity juttuun.

Osa kunnista oli hoitanut eläinsuojeluvalvonnasta tiedottamisen kotisivuillaan varsin mallikkaasti. Eläinsuojeluviranomaisten yhteystietojen lisäksi löytyi yleistä tietoa eläinsuojelulaista, eläinsuojeluvalvonnasta sekä tarkat ohjeet miten, koska ja kenelle eläinsuojeluilmoitus tulisi tehdä. Tällöin myös eläinsuojelulakia tuntemattoman on helppo tehdä ilmoitus oikealle henkilölle.

Eläinsuojeluasiat ja -valvonta sekä yhteystiedot olivat helposti esillä muun muassa Helsingin, Tampereen, Seinäjoen, Porvoon, Porin, Lahden ja Jyväskylän nettisivuilla.  

Vinkkejä yhteystietojen etsimiseen
Jos et löydä oman kuntasi eläinsuojeluviranomaisen yhteystietoja kunnan nettisivuilta, voit hakea kunnaneläinlääkärin yhteystiedot Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) nettisivuilta, kohdasta ”eläinlääkäripalvelut”, josta löytyy PDF- tiedostona jokaisen kunnan kunnaneläinlääkärin nimi sekä puhelinnumero.

Voit myös olla yhteydessä Aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin, jos eläinsuojeluasian hoitaminen ei etene kuntatasolla. Läänineläinlääkärien yhteystiedot löytyvät Aluehallintoviraston nettisivuilta kohdasta ”yhteystiedot” ja ”henkilöhaku”, valitsemalla organisaatioksi oman aluehallintovirastosi ja hakusanaksi läänineläinlääkäri.

YLEISTÄ ELÄINSUOJELUVALVONNASTA
Valtio ostaa eläinsuojeluvalvonnan tehtävät kunnilta. Kuntien ympäristöterveydenhuoltoon sisältyy eläinlääkintähuolto, jonka osana eläinsuojeluvalvonta toimii. Ympäristöterveydenhuollon yksiköt toimivat joko yhden tai useamman kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla.

Eläinsuojeluviranomaiset
Kunnissa eläinsuojeluvalvontaa tekevät virkaeläinlääkärit, kuten kunnan- ja valvontaeläinlääkärit, terveystarkastajat sekä poliisi. Kuntien eläinsuojeluvalvontaa ja -viranomaisia ohjaa ja valvoo aluehallintovirasto (AVI), jossa työskentelevät läänineläinlääkärit tekevät myös eläinsuojelutarkastuksia.

Eläinsuojeluvalvojat ja -neuvojat
Varsinaisten eläinsuojeluviranomaisten lisäksi on olemassa AVIn valtuuttamia eläinsuojeluvalvojia sekä eläinsuojelujärjestöissä toimivia eläinsuojeluneuvojia.

AVI:n valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat voivat tehdä itsenäisiä eläinsuojelutarkastuksia muualle kuin kotirauhan piiriin tai toimia viranomaisten apuna kotirauhan piiriin tapahtuvissa tarkastuksissa. Eläinsuojeluvalvojat eivät voi antaa määräyksiä ja kieltoja, vaan he antavat ohjeita ja neuvoja eläinsuojeluasioihin liittyen ja ottavat yhteyttä eläinsuojeluviranomaisiin, jos havaitsevat eläinsuojelulain vastaista toimintaa.

Eläinsuojeluyhdistysten neuvojilla ei ole lain suomaa oikeutta tehdä tarkastuksia, mutta he antavat neuvoja ja ohjeita eläinten pitoon, hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa eläinsuojeluvalvonnasta ja eläinsuojeluviranomaisista löytyy eläinsuojeluasiamiehen blogista marraskuulta 2013.

Eläinsuojelutarkastus
Eläinsuojeluviranomainen voi tarkastaa eläinten pidon kotirauhan piirissä vain, jos on syytä epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain tai sen nojalla annettujen määräysten tai säännösten vastaisesti. Useimmiten syy epäilyyn nousee tavallisten kansalaisten tekemistä eläinsuojeluilmoituksista. 

Tarkastuksessa tarkistetaan eläimen kunto, sen pitopaikka, eläimelle tarkoitettu ravinto, juotava, varusteet ja välineet sekä otetaan tarvittaessa näytteitä. Poliisi antaa tarvittaessa virka-apua muille viranomaisille, jos heitä estetään suorittamasta valvontatehtävää.

Teksti: Satu Määttänen ja Sari Salminen
Kuvat: MMM:n kuva-arkisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti